header
מנוע למרצדס – לא אצל היבואן לבדו
 

Mercedes-motor2.jpgאחד הדברים שרבים מבעלי הרכבים, וודאי בעלי רכבים מסוג מרצדס, רואים כמובן מאיליו הוא רכישת מנוע למרצדס כמו גם חלקי חילוף אחרים מהיבואן הראשי של כלי הרכב. ההנחה העומדת מאחורי מעשה כזה היא כי המקום היחידי שבו ניתן להיות בטוחים כי החלפים שנרכשו יהיו מקוריים הם אצל היבואן עצמו. כאן המקום לתקן את ההנחה: נכון אמנם כי אצל היבואן הראשי ניתן לרכוש מנוע למרצדס כמו גם חלקי חילוף שונים מקוריים לחלוטין. יחד עם זאת ההנחה כי כל שאר היבואנים של חלקי חילוף אינם מביאים אלא חלקים חלופיים או פגומים בפירוש איננה נכונה. זאת גם זאת – ישנם יבואנים של חלקי חילוף שאצלם ניתן לרכוש חלפים מקוריים במחירים זולים בהרבה מהמחירים שקבע היבואן הראשי.
 
 

 
יבואן ראשי וקביעת מדיניות מחירים:
 
כל יבואן, ובעיקר אם הוא יבואן ראשי, קובע מדיניות מחירים הגורמת מדרך הטבע לתשלום מחירים גבוהים יחסית המשקפים את הוצאות התפעול הגבוהות ואת הרצון להפיק את מירב הרווח על הרכב המיובא כמו גם על חלקי החילוף שלו. כיון שבמדינת ישראל אין מקום למונופול בתחום, מאושר גם יבוא מקביל של רכבים, גם משנים קלנדריות קודמות (עד שנתיים אחורנית) וכן חלקי חילוף לרכבים, שלא דרך היבואן הראשי. לכן ניתן לרכוש חלפים לרכב ובראש וראשונה מנוע למרצדס או לכל רכב אחר, שהם מקוריים לחלוטין. במחירים הנמוכים באחוזים רבים מהמחירים שנקבעו על ידי היבואן הראשי.
 
האמינות של יבואני חלפים מקוריים:
 
יבוא חלפים מקוריים כרוך באספקת אישור מטעם החברה היצרנית. יבוא מנוע למרצדס או לכלי רכב אחרים, מחייב אישור היצרן על החלפים ומספר מנוע שניתן לוודא אותו בקלות עם היצרן. זיוף אישורים כאלה הינו עברה שהעונש עבורה גבוה במידה כזאת שהופך אותה לבלתי משתלמת. בעידן האינטרנט ניתן בקלות לעלות על זיופים. הבעיה העיקרית היא דווקא החלפת המנוע, החייבת להתבצע במוסך מורשה ומיומן המנפיק אישור על ביצוע הפעולה. חברות המייבאות חלפים מפנות את הרוכש למוסכים מורשים המבצעים התקנת מנוע למרצדס או החלפים. היבוא ומחיר העבודה יחד נמוכים מהמחיר הנקוב של יבואן הרכב הראשי.
 
Thanks to Wikipedia for the motor picture
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר